O nas

strona zostanie niebawem przebudowana poniższe dane są nieaktualne

Psycholog, psychoterapeutka, pedagog - Anna Kwiatkowska

Jestem psychoterapeutką, psychologiem i pedagogiem. Mam certyfikat psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej
Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) nr: 20/T/2016 oraz certyfikat psychoterapeuty PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling.
Jestem absolwentką Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
oraz Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyłam również 4-letnie Studium Psychoterapii rekomendowane przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne i Kurs Pomocy Psychologicznej prowadzone przez Ośrodek
Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”, Kurs podstawowy i zaawansowany terapii
systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii
Systemowej, Szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji, kurs „Terapia
skoncentrowana na emocjach” (Emotion-Focused Therapy) oraz kurs „Pomoc psychologiczna
w sytuacjach kryzysowych”.
Zawód psychoterapeuty wykonuję od 2006 roku. Pracuję w nurcie integratywnym, dobierając
metody pracy do potrzeb indywidualnych każdego klienta. Swoją pracę poddaję regularnej
superwizji.
Pracuję z nastolatkami (uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjalistami oraz
uczniami szkół ponadgimnazjalnych). Prowadzę z nimi (w zależności od potrzeb) spotkania o
charakterze pomocy psychologicznej, psychoterapię indywidualną oraz zajęcia grupowe
nastawione na kształtowanie umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania
satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Specjalizuję się w poszukiwaniu z młodzieżą
ich tożsamości oraz równowagi emocjonalnej.
Pracuję również z rodzicami młodzieży, prowadząc coaching rodzicielski w postaci spotkań
indywidualnych oraz zajęć grupowych wzmacniających w pełnieniu roli rodzica. Czasami
pomocy wymaga cały system rodzinny (przewlekłe sytuacje konfliktowe, trudności
komunikacyjne, zanikanie więzi, ciepła). Wtedy stosuję systemową terapię rodzin.
Mam także doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. Prowadzę spotkania o charakterze
pomocy psychologicznej, psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Specjalizuję się w
zaburzeniach nastroju i trudnościach w relacjach interpersonalnych. Udzielam też pomocy w
nagłych, kryzysowych sytuacjach, takich jak śmierć bliskiej osoby, choroba, rozstanie.
Zapraszam do kontaktu: annakwiatkowska.gpp@gmail.com, tel. 795 549 494.

 

Psycholog, PSYCHOTERAPEUTA - Edyta Olczak-Kaczoń

Jestem psychologiem/psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem, absolwentką Uniwersytetu SWPS, dyplomowaną oraz certyfikowaną psychoterapeutką. Uzyskałam  certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) nr: 18/T/2016 oraz certyfikat psychoterapeuty  PCE EUROPE Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych w konwencji humanistyczo-doświadczeniowej. Pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych ze stresem, walką z negatywnymi nawykami, wsłuchiwaniem się we własne wnętrze, wspieraniem rozwoju osobistego oraz umacnianiem poczucia własnej wartości. Pomagam osobom dotkniętym depresją, zmagającymi się z lękami, nerwicą oraz potrzebującym wsparcia w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i życiowych.
Najważniejsza w mojej pracy jest wartościowa relacja z drugim człowiekiem oparta na empatii, zrozumieniu, autentyczności i współpracy przy trudnych, osobistych problemach.
Jestem cierpliwą, życzliwą i rozumiejącą terapeutką, która nie boi się wyzwań.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pod stałą opieką superwizora. Można się do mnie zapisać na www.edytaolczak-kaczon.pl oraz przez znanylekarz.pl
kontakt telefoniczny 609 666 921

Psychoterapeutka- Beata Jachura-Pressello

Jestem absolwentką czteroletniego programu Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Wcześniej ukończyłam Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na ścieżce specjalizacyjnej "Problemy terapii i rozwiązywanie konfliktów" w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Przez wiele lat pracowałam w amerykańskiej organizacji pomocowej zajmując się między innymi wspieraniem wolontariuszy w ich pracy i życiu w Polsce. Prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par. Pracuję w podejściu integratywnym bazując przede wszystkim na psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej.

U podstaw kontaktu z klientem leży moje przekonanie, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany i rozwoju, oraz prawo do życia w harmonii z sobą i światem. Moja praca podlega superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kontakt telefoniczny pod numerem  694 21 37 38

 

Psychoterapeuta - Elżbieta Iwaszkiewicz

Jestem psychologiem klinicznym, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam Kurs Pomocy Psychologicznej. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Prowadzę terapię indywidualną i par małżeńskich używając metod psychoterapii integratywnej. Pomagam osobom z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, problemami osobowościowymi, związanymi ze stresem, walką z nałogami (hazard). Zajmuję się wspieraniem rozwoju osobistego. Możliwe konsultacje w języku angielskim. Pod opieką superwizora.

Kontakt telefoniczny pod numerem 601 36 49 15

 

Psycholog - Anna Zwinogrodzka

Ukończyłam psychologię kliniczną i osobowości na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Kurs Pomocy Psychologicznej i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra, rekomendowanym przez PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodkach leczenia zaburzeń psychicznych gdzie prowadziłam psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresją. Obecnie pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzę psychoterapię i wspieram osoby w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami, kryzysami życiowymi. Prowadzę również szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności osobiste i interpersonalne (skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem). Zapraszam osoby dorosłe przeżywające trudności związane z brakiem satysfakcji życiowej, zmagające się ze smutkiem, lękiem, bezsilnością, niskim poczuciem własnej wartości. Wspieram rozwój osobisty, pomagam zrozumieć wpływ doświadczeń życiowych na aktualne relacje międzyludzkie, dzięki czemu możliwa jest ich poprawa, pozwalająca czerpać z życia więcej satysfakcji. Pracuję w konwencji integratywnej. Swoją pracę superwizuję. Kontakt telefoniczny 507 892 009


Psycholog - Dorota Özdemir

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, absolwentką Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (poziom podstawowy i zaawansowany), terapii dzieci i młodzieży - dwie metody Kid Skills Bena Furmana – programy Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!, Genogramu – klucz do zrozumienia rodziny, pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy)/EFT Couples Therapy Workshops,Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT. Obecnie szkolę się w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Doświadczenie zdobywałam odbywając 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja, pracując w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

  • Prowadzę psychoterapię osób związanych z formacjami mundurowymi: funkcjonariuszami i pracownikami Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zmagają się ze skrajnymi sytuacjami, własnymi słabościami i konsekwencjami wynikającymi z pełnienia specyficznej służby.
  • Prowadzę psychoterapię osób realizujących lub uczestniczących w procesie zarządzania – menadżerów, liderów korporacji, przedsiębiorstw, w których duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania.
  • Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i adolescentów oraz dzieci po ukończeniu 13tego roku życia, potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, osób po traumach, z zaburzeniami nastroju, osobowości, doznającymi epizodów psychotycznych, przeżywających w sposób problematyczny relacje z innymi, będącymi w sytuacji kryzysu życiowego. Wspieram także rozwój wewnętrzny oraz interpersonalny; spotkania odbywają się w atmosferze pełnej akceptacji i zaufania.
  • W kontakcie wykorzystuję szeroki wachlarz możliwości, jakie daje nurt psychoterapii integracyjnej, a także metod terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, dostosowując specyfikę pracy do potrzeb klienta.

Kontakt telefoniczny: 501104012